Sort Fleet
All
<2008
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Cabins: 2
Cabins: 3
Cabins: 4
Cabins: 5
Cabins: 6
Catamarans
Bavaria Cruiser 34

Bavaria Cruiser 34

2017,Cabins: 3
Bavaria Cruiser 51

Bavaria Cruiser 51

2017,Cabins: 5
Salona 38 “Olynthia”

Salona 38 “Olynthia”

2015,Cabins: 3
Bavaria Cruiser 41

Bavaria Cruiser 41

2017,Cabins: 3
Bavaria 46 Cruiser “Cosma”

Bavaria 46 Cruiser “Cosma”

<2008,Cabins: 4
Bavaria Cruiser 46 “Lovro”

Bavaria Cruiser 46 “Lovro”

2017,Cabins: 4
Bavaria Cruiser 51

Bavaria Cruiser 51

2017,Cabins: 5
Fountain Pajot Lucia 40

Fountain Pajot Lucia 40

2017,Cabins: 3,Catamarans
Bavaria Cruiser 41 “Ružica”

Bavaria Cruiser 41 “Ružica”

2017,Cabins: 3
Lagoon 450 Fly “Deux Point”

Lagoon 450 Fly “Deux Point”

2017,Cabins: 4,Catamarans
Scorpio 72 “Sinbadsan”

Scorpio 72 “Sinbadsan”

<2008,Cabins: 4
Oceanis 37 “Matilda”

Oceanis 37 “Matilda”

<2008,Cabins: 3
Bavaria Cruiser 41 “My Point”

Bavaria Cruiser 41 “My Point”

2016,Cabins: 3
Bavaria Cruiser 46 “Set Point”

Bavaria Cruiser 46 “Set Point”

2016,Cabins: 4
Jeanneau 53 “Madia”

Jeanneau 53 “Madia”

2010,Cabins: 6
Bavaria Cruiser 51 “Game Point”

Bavaria Cruiser 51 “Game Point”

2016,Cabins: 5
Lagoon 400 S2 “SUMMERTIME”

Lagoon 400 S2 “SUMMERTIME”

2016,Cabins: 4,Catamarans
Bavaria Cruiser 32 “Lucky Point”

Bavaria Cruiser 32 “Lucky Point”

2012,Cabins: 2
Sun Odyssey 50DS “Bonaca”

Sun Odyssey 50DS “Bonaca”

2013,Cabins: 4
Privilege 465 “Pantarhei”

Privilege 465 “Pantarhei”

<2008,Cabins: 4,Catamarans
Bavaria Cruiser 45 “Blues Point”

Bavaria Cruiser 45 “Blues Point”

2012,Cabins: 4
Sun Odyssey 36i “Kate”

Sun Odyssey 36i “Kate”

<2008,Cabins: 3
Elan 384 Impression “Relax Point”

Elan 384 Impression “Relax Point”

<2008,Cabins: 3
Salona 40 “Branka”

Salona 40 “Branka”

<2008,Cabins: 3
Bavaria 37 Cruiser “Mondo”

Bavaria 37 Cruiser “Mondo”

<2008,Cabins: 3
Sun Odyssey 35 “Bela Veronika”

Sun Odyssey 35 “Bela Veronika”

<2008,Cabins: 3
Lagoon 400 “Jazz Point”

Lagoon 400 “Jazz Point”

2012,Cabins: 4,Catamarans
Cyclades 50.5 “Pinta”

Cyclades 50.5 “Pinta”

<2008,Cabins: 6
Cyclades 39.3 “Kron”

Cyclades 39.3 “Kron”

<2008,Cabins: 3
Cyclades 39 “Beata”

Cyclades 39 “Beata”

<2008,Cabins: 3
Oceanis 40 “Ventura”

Oceanis 40 “Ventura”

<2008,Cabins: 3
Oceanis 411 Celebration “Pride”

Oceanis 411 Celebration “Pride”

<2008,Cabins: 4
Oceanis 411 “Lampuga”

Oceanis 411 “Lampuga”

<2008,Cabins: 4
Bavaria 42 Match “Match Point”

Bavaria 42 Match “Match Point”

<2008,Cabins: 3
Bavaria 33 Cruiser “Money for Nothing”

Bavaria 33 Cruiser “Money for Nothing”

<2008,Cabins: 2
Bavaria 37 Cruiser “Mare”

Bavaria 37 Cruiser “Mare”

<2008,Cabins: 3
Bavaria 46 Cruiser “Amisia”

Bavaria 46 Cruiser “Amisia”

<2008,Cabins: 4
Bavaria 50 Cruiser “Helena 1″

Bavaria 50 Cruiser “Helena 1″

<2008,Cabins: 5
Dufour 425 “Matul”

Dufour 425 “Matul”

<2008,Cabins: 3
Oceanis 473 “Blue Shot”

Oceanis 473 “Blue Shot”

<2008,Cabins: 4
Oceanis 423 “Poseidon”

Oceanis 423 “Poseidon”

<2008,Cabins: 4
Bavaria 50 Cruiser “Danica”

Bavaria 50 Cruiser “Danica”

<2008,Cabins: 5
Bavaria 50 Cruiser “Festina Lente”

Bavaria 50 Cruiser “Festina Lente”

<2008,Cabins: 5
Bavaria Cruiser 46 “Queen Mary”

Bavaria Cruiser 46 “Queen Mary”

2014,Cabins: 4
Sun Odyssey 509 “Rock Point”

Sun Odyssey 509 “Rock Point”

2014,Cabins: 6
Nautitech Open 40 “Blue Point”

Nautitech Open 40 “Blue Point”

2016,Cabins: 5,Catamarans
Bavaria Cruiser 46 2014 “Summer P.”

Bavaria Cruiser 46 2014 “Summer P.”

2014,Cabins: 4
Bavaria Cruiser 46 “Joya”

Bavaria Cruiser 46 “Joya”

2015,Cabins: 4
Bavaria Cruiser 37 “Happy Point”

Bavaria Cruiser 37 “Happy Point”

2015,Cabins: 3
Bavaria Cruiser 37 “Nancy”

Bavaria Cruiser 37 “Nancy”

2015,Cabins: 3
Bavaria Cruiser 46 “Easy Point”

Bavaria Cruiser 46 “Easy Point”

2015,Cabins: 4